دسته: نامه

داستان کوتاه نامه 0

داستان کوتاه نامه / دانلود PDF کامل

سال های جنگ جهانی دوم، خاطره ای مشترک برای تمام مردمان جهان از پیروزی ها، شکست ها، شادی ها، غم ها، دوستی ها، دشمنی ها و دیگر احساسات متضاد است. روزهایی که داستان های...

داستان کوتاه نامه 0

نامه / بخش دوازدهم / ممکن

« ممکن » آخرین بخش از داستان کوتاه نامه است. – سلام – سلام پسرم. – مادر بزرگ امنتتون رو براتون آوردم. – همه رو خوندی؟ – آره… همه رو خوندم. – امیدوارم بهت...

داستان کوتاه نامه 0

نامه / بخش دهم / کلیشه

۱۷ مارس ۱۹۴۵ چند روز پیش فکری به ذهنم رسید، اینکه همه ی سعیم برای گریز از کلیشه هایی که در من، نامه، عشق، احساس و حتی زندگی وجود دارد بیهوده است! شاید تلاش...

داستان کوتاه نامه 0

نامه / بخش نهم / امشب

۹ فوریه ۱۹۴۵ شاید گفتن اینکه در این روزها همه ی وقتم صرف این می شود که برایت چه بنویسم، تکراری باشد، اما حقیقت همین است… نوشتن برای تو تنها تفکر جاری در ذهنم...

داستان کوتاه نامه 0

نامه / بخش هشتم / سرنوشت

۱۲ ژانویه ۱۹۴۵ هیچگاه نمی توان از سرنوشت گریخت… این جمله ای بود که دیروز در همین حوالی شنیدم! مدتی است که اینجا هستم و هرگز، هیچ چیز و هیچکس، نه توانسته اثری بر...

داستان کوتاه نامه 0

نامه / بخش هفتم / زخم

« زخم » اولین قسمت از فصل دوم داستان کوتاه نامه است. ۵ دسامبر ۱۹۴۴ در روزهایی که یکی پس از دیگری بی تو و دور از تو اما با یاد تو سر می...

داستان کوتاه نامه 0

نامه / بخش ششم / تأثیر

« تأثیر » آخرین قسمت از فصل اول داستان کوتاه نامه است. ۱ نوامبر ۱۹۴۴ شاید این نوشتن ها بیهوده باشد، این نامه ها، این داستان ها و این حرف ها… شاید همه این...

داستان کوتاه نامه 0

نامه / بخش پنجم / حسرت

۲ اکتبر ۱۹۴۴ روزها می گذرد… این سفر دور و دراز ادامه می یابد و این راه، منِ مسافر را به سوی ناکجا آبادی سوق می دهد که تصور روشنی از پایان آن ندارم،...

داستان کوتاه نامه 0

نامه / بخش چهارم / روزها

۲۹ سپتامبر ۱۹۴۴ اینبار می خواهم بی مقدمه تر با تو از این روزها سخن بگویم، از روزهایی که روزگارم را متفاوت کرده است… شاید با من موافق باشی که بازی زندگی برای همه...