دسته: طنز

شرکت 0

داستان طنز شرکت / بخش یازدهم / بیمارستان

” بیمارستان ” اولین قسمت از فصل سوم مجموعه طنز شرکت می باشد . – اینجا کجاس ؟ من چرا اینجام ؟ – عزیزم اینجا بیمارستانه – بیمارستان ؟ منو چرا آوردین بیمارستان ؟...

شرکت 0

داستان طنز شرکت / بخش دهم / کلیشه

” کلیشه ” آخرین بخش از فصل دوم مجموعه طنز شرکت می باشد … بالاخره و بعد از چندین دقیقه پرالتهاب ، پروژه زیباسازی فضای صورت خانوم تموم شد و با ظاهری کاملا آراسته...

شرکت 0

داستان طنز شرکت / بخش نهم / دوست

ماشین رو که پارک کردم سریع پیاده شدم و رفتم طرف رستوران ، اینقدر درگیر افکار عاشقانه بودم که نفهمیدم اون هنوز پیاده نشده بود ، برگشتم که ببینم چرا نیموده که دیدم ماشین...

شرکت 0

داستان طنز شرکت / بخش پنجم / عاشق

 ” عاشق ” آخرین بخش از فصل اول مجموعه طنز شرکت می باشد … – من … من … اینجوری من من می کرد انگار چی میخواست بگه ، آدم یاد فیلم تایتانیک میفتاد...

شرکت 0

داستان طنز شرکت / بخش چهارم / قرار

آدرسی که برای قرار فرستاده بود مربوط به یه کافی شاپ توپ شمال شهر بود ، چند باری از جلوش رد شده بودم ولی خب بنا به دلایلی از رفتن به داخلش صرف نظر...

شرکت 0

داستان طنز شرکت / بخش سوم / نامزد

– خب ، جریان چیه ؟ – هیچی ، از این اتفاقا هر روز برام میفته ، بعضیا  رو خودشون کنترل ندارن هر دختری با ظاهر آراسته می بینن سریع گیر می دن بهشون...

شرکت 0

داستان طنز شرکت / بخش دوم / مزاحم

درگیری داخلی من همینجوری ادامه داشت ولی خب شرکت نیاز به منشی داشت ، به خاطر همین مجبور شدم علی رغم اینکه دلم می خواست حداقل سه تا از اون جوونای جویای کار رو...