دسته: شب مرگ

روزی که زیر خاک تن ما نهان شود 0

قصیده‌ای از سعدی؛ روزی که زیر خاک تن ما نهان شود

گاه یک شعر، یک تصویر و یا دیالوگ کوتاه از یک فیلم، بیش از هزاران هزار صفحه نوشتار و ده‌ها کتاب حرف برای گفتن دارد و به ساده‌ترین شکل، سخت‌ترین مضامین را می‌رساند. مرگ...

سال مرگ 0

سال مرگ

در این لحظات رو به افول سال، من مانده ام و آنچه نامش زندگی است و آنچه دنیای ویرانم را ساخته است، من و دیواری که مرا ورای آنچه هست و نیست نگاه می...

تولد ای پی بلاگ 0

پنجمین سالگرد تأسیس ای‌پی‌بلاگ مبارک

یکی از جذاب ترین روزای زندگی من، روز بعد از دیروزه! نه هر روز بعد از دیروزی، فقط امروز! امروز فقط سالی یه بار رخ میده که اونم برا خودش داستانا داره… امروز ۱۲...

در سوگ 0

در سوگ …

آنقدر غرق ِ دردم که گاه زمانی برای تفکر هم ندارم! اسیر این دنیای ریاکار و مکررم و بی هیچ سلاحی، شکست می خورم و با روحی زخمی و بی جان آن به آن...

محکوم به دار 0

شب مرگ / محکوم

آنچان خود را غرق گذر ایام کرده ام که گاه فراموشم می شود کجای این دنیای حریص ایستاده ام و چون کبک سرم را درونم برف گذشت زمان فرو برده ام و تنها انگیزه...

بازی زندگی 0

شب مرگ / بازی زندگی

زندگی ساده برای ما شاید خالی از هر تفکر شیطانی باشد و هیچگاه نخواهیم که با اعمالمان دیگران را تحقیر کنیم، اما همه ما درگیر بازی بزرگتری هستیم به نام زندگی… این بازی حقیر...

تب سرد درد 0

شب مرگ / تب سرد

تب سرد جدایی از آهنگ لبخندهای گرمت لحظه لحظه زندگی مرا تلخ تر از روزی ساخته که رفتی… سرمایی غریب بند بند وجودم را فراگرفته و لحظه ای مرا رها نمی کند؛ سرمایی که از...

تنهایی 0

شب مرگ / ردپای تنهایی

بر جای پایت بوسه می زنم و هر قدمت را با اشکهایم بدرقه می کنم… تو می روی و مرا با تنهایی تنها می گذاری! کاش آن لحظه که می رفتی، نیم نگاهی هم...

آسمان قلب من 0

شب مرگ / آسمان قلب من

این روزها که تنهایی رفیقم شده و خاطرات تو دنیایم، همه چیز برایم رنگ و بوی دیگری دارد، گویی دیگر هیچ چیز آن طور نیست که باید باشد، زندگی ناسازگارتر از همیشه است، خورشید...