دسته: نوشتار مهمان

خیانت خودکشی 0

ترانه / خودکشی / ویرایش شده

با تشکر از دوست خوبم سکوت که این ترانه را ویرایش کرد . . . اخر قصه همینه بازم این لحظه یه تکرار تویی و میدونه خالی من….قصاصو چوبه یه دار اینجا دیگه ته خطه از یه دنیا...