دسته: نوشتار مهمان

ادل - کسی چون تو 0

کسی چون تو / Someone like you / ویرایش شده

با تشکر از دوست خوبم سکوت که ترانه کسی چون تو را ویرایش کرد . . . تو که رفتی از دیارم رو به تو اغوش زیاده داشتنی ها سهم قلبت عمر من که رو به باده کاشکی...

خیانت خودکشی 0

ترانه / خودکشی / ویرایش شده

با تشکر از دوست خوبم سکوت که این ترانه را ویرایش کرد . . . اخر قصه همینه بازم این لحظه یه تکرار تویی و میدونه خالی من….قصاصو چوبه یه دار اینجا دیگه ته خطه از یه دنیا...