دو دهه با جادوی رولینگ؛ ۲۰ سال از انتشار اولین کتاب هری پاتر گذشت

۲۰ سال پیش، در چنین روزی اولین کتاب از مجموعه کتاب‌های مشهور هری پاتر منتشر شد، کتابی که دنیا را متحول کرد و جادوی جی.کی. رولینگ برای چندین سال بخشی از دنیای بسیاری از...