سه روز مانده، روایتی تصویری از روزهای سیاه کامبوج در دهه‌ي ۷۰ میلادی

در سال‌های میانی دهه‌ی هفتاد میلادی، گروهی از مخالفان حکومت کامبوج به نام خمرهای سرخ (کامبوجی‌های سرخ)، متأثر از نظام‌های کمونیستی آن زمان مانند شوروی، چین و ویتنام شمالی،‌ عیله حکومت مرکزی به نبرد...