برچسب گذاری توسط: خاطرات

روزگار منتظر کسی نمی‌ماند 0

روزگار تکرار می‌شود اما منتظر هیچ کس و هیچ چیز نمی‌ماند…

روزگار می‌گذرد، گرچه سخت، اما می‌گذرد. با همه‌ی غم‌هایش پیش می‌رود و برای هیچ کس و هیچ چیز منتظر نمی‌ماند. چه من در نقطه‌ای از زمان چون ریگی ساکن در اعماق دره‌ای تهی از...

غمگین 0

غمگین ؛ برگردان بخشی کوتاه از کتاب زهیر نوشته پائولو کوئلیو

استر پرسید: چرا همه‌ي مردم غمگین هستند؟ پیرمرد در پاسخ گفت: ساده است، همه‌ي آن‌ها اسیر گذشته‌ی خود هستند. همه باور دارند هدف اصلی زندگی، پیروی کردن از یک طرح است. هرگز نمی‌پرسند که...

تصور عشق 0

ساقط / تصور عشق

گاه با خود می‌اندیشم که عشق با من چه کرده، فرجامش چه بوده و چه در من نهاده است، شاید هیچ چیز، شاید همه چیز، دستِ کم من مانده‌ام و تصور عشق. تصور عشق...

گاهی 0

ساقط / گاهی

گاهی هیچ کافی نیست، هیچ چیز، هیچ کس، هیچ جا، هیچ کلام و حتی هیچ گاه. گاهی فقط تو باید باشی، تا هیچ چیز، هیچ کس، و هزار هیچ دیگر کم نباشد. گاهی! نه...

فاصله 0

ساقط / فاصله

دور ماندن از تو شاید بزرگترین عذابی است که این روزهای مرا فرا گرفته است. میان من و تو فرسنگ‌ها فاصله افتاده و هیچ چیز و هیچ کس تلاشی برای در هم شکستن این...

غم هجران 0

ساقط / غم هجران

سال‌هاست در این حال مانده‌ام. در این دنیای ویران و تاریک، در این کنج عزلت که ناله‌هایم از غم هجران کوش فلک را کر کرده و خون‌های جاری از دو چشمم، دیدگانم را کور....

زمزمه خاموش 0

زمزمه ؛ برگردان بخشی از کتاب چیزی بگو نوشته لوری هالس اندرسون

سر من مرا می‌کشد، صدایم مرا می‌کشد، حباب‌های مسموم معده‌ام. من تنها می‌خواهم که بخوابم. کما یا فراموشی هم عالی خواهد بود. هر چیزی که مرا از این حال خلاص کند، از این افکار،...

نقاشی انتزاعی جوهر بر کاغذ 0

جوهر ؛ برگردان بخشی کوتاه از کتاب افسانه سیزدهم نوشته دایان استرفیلد

آنگاه که انسان‌ها می‌میرند، ناپدید می‌شوند. صدایشان، خنده‌هایشان، هرم نفس‌هایشان، گوشت بدنشان، در نهایت استخوان‌هایشان. همه‌ی خاطرات آن‌ها متوقف می‌شود. این اتفاق هم ناراحت کننده است و هم طبیعی. با این حال، یک استثنا...