برچسب گذاری توسط: خیانت

نارفیق 0

تاریکخانه / نارفیق

گاهی تنها تر از همیشه می شوم ، تنهاتر از همه روزهای قبل ، تنهاتر از لحظه ای که می گذرد ، تنهای تنها … لحظات تنهاییکه در آن همه چیز جور دیگریست ،...

دروغ 0

ترانه / دروغ

دروغ یه داستان عجیبه و یه آغازِ ِو بی پایان یه بازیگر اینجاس که شده شاهزاده دوران با این بازی درد و غم اگه شاه یه دنیا شی بازم تو بی کسیت تنها باید...

تماشاچی 0

ترانه / تماشاچی

تماشاچی همه ی لحظه های من شده بازی با دنیام کنارم هیچ کسی نیست و منی که همیشه تنهام دل هیچ کی با دلم نیست نگاهم واسه کی گریون هنوزم با غم و دردم...

باران بارون 0

ترانه / بارون بهاری

بارون خش خش برگ درختا گرمی دستای خیسِت پا به پای اون غریبه می زنه قلب حریصت توی این فصل پر از گل زیر پاتون جز خزون نیست پا گذاشتن رو دلِ خون انتهای...

تسلیم مجازات 0

ترانه / مجازات

مجازات من نشستم تو سیاهی تو کنار قلب اونی دوستی که عشقمو دزدید یه هوس با چه جنونی یه جنون بی سرانجام یه نگاه هوس آلود دو تا تکیه گاه من رو برده از...

رویای بر باد 0

ترانه / رویای بر باد

اگه دنیات مثه من بود قدر هم رو می دونستیم اگه دستات مال من بود تا ته خط می تونستیم می تونستیم زنده باشیم دل به عشق هم ببازیم یا که بی ریا و...

آغوش مرگ 0

ترانه / آغوش مرگ

نزدیک تر از همیشه در آغوش تو هستم هرگز باور ندارم چشم به این حادثه بستم نگاهم رو به نیستی سیاهی در درونم سایه ای سخت بر من بر بخت بد شگونم دستم ز...