برچسب گذاری توسط: Love Story

داستان عشق 0

داستان عشق / بخش نوزدهم / نهایت سعادت

به سرعت دومین ملاقات ما هم فرا رسید ، فردای اولین ملاقات ، آتش عشق در وجود من شعله ور تر شده بود و زندگی ام عاشقانه تر ، لحظات را تنها به امید...