برچسب گذاری توسط: درد

احساسات تلخ 0

سال مرگ / احساسات تلخ

گاهی برای رفع یک احساس بد، صحبت با یک دوست نزدیک کافی است، اما هستند زمان‌هایی که صحبت کردن با یک دوست، غم‌ها را بیشتر و احساسات بد را بدتر خواهند کرد. دلتنگی، محرک...

ماه روشن 0

ترانه / ماه روشن

ماه روشن همه چی رنگ نابودی گرفته از اون لحظه که گفتی داری میری همون روزی که گفتی آخرش تو داری سهمت رو از دنیا می‌گیری   نمی‌فهمم چرا رفتنی هستیم نمی‌دونم چطور میشه...

غربت بی‌پایان 0

ترانه / غربت بی‌پایان

غربت بی‌پایان   تو دوری از من و دنیام داری با من غریب میشی می‌خوام نزدیک تو باشم تو داری دورتر میری   یه نفرت ساختی از عشقم همیشه از من دلگیری خیالت جای...

پاییز 0

سال مرگ / پاییز وارد می‌شود

مدت‌هاست که می‌خواهم بنویسم، از آنچه این روزها می‌گذرد، از آنچه این روزها نمی‌گذرد، از حرف‌های تازه، از خاطرات کهنه. مدت‌هاست که می‌خواهم از همه چیز بنویسم، از همه‌ی آنچه که باید باشد و...

مدفون 0

سال مرگ / مدفون

احساس می‌کنیم سال‌هاست که در اینجا مدفون شده‌ام، کنج همین اتاق، کنار همین دیوارهای سیاه، زیر همین سایه‌های بی رنگ و در قعر روزگار سیاهی که پایانی ندارد. در این تکرار مدفون شده‌ام، در...

دلهره 1

سال مرگ / دلهره

همینجا می نشینم، آنسوی جاده، پشت همین دیوار و در پستوی سایه ها، غرق می شوم در دلهره ای که دنیایم را فرا گرفته، گذشته را آرزویم کرده و آینده را کابوسم… نمی دانم!...